หอพักของเคียวริทซึได้ถูกฉายเป็นรายการพิเศษของสถานีโทรทัศน์ริวกิว